04-11-2021
09:30

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Δημόσιος Διάλογος για το Μέλλον της Ευρώπης με την πρωτοβουλία της Ο.Κ.Ε.

Μήνυμα Προέδρου

Μήνυμα Προέδρου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει σήμερα πρωτόγνωρες προκλήσεις και λαμβάνει σημαντικές και κρίσιμες αποφάσεις για τη ζωή και το μέλλον των πολιτών της.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες της να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους, να συζητήσουν για τις προτεραιότητες της Ένωσης και να συμβάλουν στη διαμόρφωση του κοινού μέλλοντός τους.

Οι ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και η κοινωνία των πολιτών, καλούνται να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στις σχετικές εκδηλώσεις. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έχει προγραμματίσει μία σειρά δράσεων, σε συνεργασία και με τα εθνικά Οικονομικά και Κοινωνικά Συμβούλια και παρόμοιους θεσμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), θέλοντας να αναδείξει τις ανησυχίες, τις προσδοκίες, καθώς και τις προτάσεις των κοινωνικών εταίρων και των ενδιαφερόμενων μερών της χώρας για το μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, διοργανώνει δημόσιο διάλογο για το Μέλλον της Ευρώπης.

Ιωάννης Πάιδας
Πρόεδρος Ο.Κ.Ε.

Ομιλητές - Συντονιστές

Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής:

  • Ιωάννης Πάιδας, Πρόεδρος Ο.Κ.Ε.
  • Μιχάλης Αλέπης, Αντιπρόεδρος
  • Φώτης Κολεβέντης, Αντιπρόεδρος
  • Γεώργιος Γωνιωτάκης, Αντιπρόεδρος
  • Απόστολος Ξυράφης, Γενικός Γραμματέας
  • Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
  • Κατερίνα Τσουκάτου, Διοικητικό Στέλεχος

ΕΓΓΡΑΦΗ